Centar za procene i razvoj

Bulevar Mihajla Pupina 87, 11070 Novi Beograd, Srbija. Tel: (011) 6136-328, 063 251 002

Proces selekcije kandidata

*Šta je selekcija i zašto je bitna?

Selekcija obuhvata proces izbora najboljih kandidata. Izborom kvalitetnih kandidata stvara se baza i osnova  za dalje procese napredovanja i usavršavanja ljudskih resursa, stvaraju se mogućnosti i uslovi za pozitivne ishode i efekte, svih narednih procesa koje stručnjaci za ljudske resurse preduzimaju da bi izgradili efikasan i pobednički radni tim.

Neophodno je sastaviti precizne proračune koliko novih ljudi je potrebno i za koja konkretna zaduženja. Potrebno je definisati stratešku viziju koja navodi jasne razloge zašto se neko sa određenim veštinama, znanjima i sposobnostima zapošljava. Jednom rečju,  moramo tačno da znamo šta nam treba i šta tražimo. Što imamo jasniju sliku o tome, to su mogućnosti za pronalaženje pravih kandidata veće.

Stres na poslu

Svako ko je zaposlen pre ili kasnije oseti stres na poslu. Svaki posao sadrži elemente koji mogu izazvati stres, čak i kada volite ono što radite. Nekada su to kratki rokovi, nekada visoka očekivanja, nekada izazovni zadaci, nekada neslaganje i nerazumevanje sa kolegama, predpostavljenima... Svakodnevni uzroci stresa na poslu su brojni. Ozbiljan problem nastaje kada stres postaje hroničan i kada prevazilazi kapacitet za prilagođavanje pojedinca. Na žalost, promena sistema vrednost gde su novac i materjalna dobit skinuli sa vrha i zamenili čoveka i humanost, uveli su hroničan stres u veliki broj kompanija.

Kako do nas?

Centar za procene i razvoj Simex

Bulevar Mihajla Pupina 87

11070 Novi Beograd, Srbija

Kontakt podaci

Tel: (011) 6136-328, 063 251 002

Fax: (011) 6135-576

e-mail: office@CentarZaProcene.com

Pratite nas