Eksterni HR partner

Još uvek ne osećate da bi bilo ekonomično i potrebno da zaposlite čoveka ili da oformite Odelenje za ljudske resurse koje će pokrivati sve oblasti rada sa zaposlenima u Vašem preduzeću, ipak imate određene potrebe iz ove oblasti koje ne možete sami da zadovoljite.

Pravi je trenutak da se upoznamo.

Saradnjom sa Centrom za procene SIMEX dobićete upravo ono što Vam nedostaje: stručni tim, koji će biti odgovoran za:

  • selekciju novih ljudi,

  • motivaciju zaposlenih,

  • detektovanje potreba i organizovanje adekvatnih obuka za unapređenje znanja i kvaliteta rada Vaših ljudi,

  • evaluaciju kvaliteta rada svakog zaposlenog i usklađivanje zarada prema učinku,

  • unapređenje menadžmenta,

  • otkrivanje i razvoj talenata,

  • formiranje i unapređenje timova i timskog rada,

  • rešavanje eventualnih konflikata i sukoba u timovima,

  • optimalizaciju broja zaposlenih

  • efikasno i ekonomično iskorišćavanje radnog potencijala