Selekcija menadžera i menadžerskog tima

Uloga i odgovornost menadžera je veća i rizičnija od svih drugih pozicija u kompaniji. Menadžeri kroje politiku funkcionisanja i određuju put kojim će kompanija ići. “Velike kompanije posao uvek počinju sa velikim liderima” – Steve Ballmer. Sa druge strane, broj onih, koji mogu uspešno da odgovore na visoke zahteve menadžerske pozicije prirodno nije veliki, zbog toga je selekcija menadžerskog tima od “životnog” značaja za svaku kompaniju.

Objektivna procena (psihometriskim instrumentima i profesionalnim tehnikama) potencijala i postojećih veština svakog kandidata za poziciju menadžera, pre njegovog dolaska na ovu poziciju, je kako praksa pokazuje, mnogo ekonomičniji i efikasniji oblik selekcije, od puke subjektivne procene čak i najiskusnijeg individualnog procenjivača.

Sa druge strane, kada se dobro izaberu potencijalno uspešni i sposobni menadžeri, vidimo da često tu nije kraj podrške stručnjaka iz oblasti ljudskih resursa, već da se otvara sledeći zadatak. Menadžeri sačinjavaju tim sa drugim menadžerima, ali i zaposlenima koje predvode. Do razvoja i uspeha preduzeća će se doći jedino ako svi oni funkcionišu kao sat. Centar za procene i razvoj SIMEX ima bogato iskustvo u podršci i razvoju poslovnih timova svojih klijenata. Kao objektivni i iskusni procenjivači možemo doprineti da uz često male izmene, savetovanje i rekonstrukcije, timovi funkcionišu bolje, efikasnije i uspešnije.