Upravljanje konfliktima

Brojna HR istraživanja u okviru preduzeća izvor su  informacija koje će omogućiti unapređenje rada pojedinaca, timova i celog preduzeća.

Motivacija za rad je jedan od najznačajnijih faktora uspešnosti. Ona je najčešće individualna i kvalitativno i kvantativno se razlikuje od zaposlenog do zaposlenog. Kratkim grupnim istraživanjem se može doći do informacija od neprocenjivog značaja za efikasno podsticanje na rad svakog zaposlenog.

Sociometrijskom metodom analize može se ustanoviti socijalna, tj. emotivna atmosfera u kolektivu, otkriti da li i gde postoje konflikti, uzroci eventualnog nezadovoljstva, skriveni potencijali zaposlenih za rukovođenje i organizovanje, mogu se otkriti oni koji se nisu uklopili u kolektiv, saznati da li u preduzeću vlada kohezija ili su zaposleni razbijeni nezadovoljstvom, različitim ciljevima, zahtevima i potrebama. Na taj način pruža se mogućnost da se otkriju i produktivno rešavaju problemi, unapredi poslovanje, maksimalno iskoristi postojeći radni potencijal, spreče nezadovoljstva i konflikti među zaposlenima i poveća efikasnost.
Istraživanjima se mogu otkriti razlozi eventualne fluktuacije (odlaženja radnika iz preduzeća) kao i efikasnost rada menadžerskih timova.
Ovo su samo neke od varijanti psiholoških istraživanja u preduzeću, zavisno od individualnih potreba firmi, mogućnosti su velike.