Smanjenje broja zaposlenih i briga o višku

Smanjenje broja zaposlenih usled promene poslovne atmosfere je jedan od težih zadataka. Veoma je važno obaviti ovaj posao adekvatno, pravedno i dostojanstveno.

Suština objektivne procene u ovakvim situacijama jeste u obezbeđivanju dobre i perspektivne odluke za buduće poslovanje i sprečavanje socijalnih nemira i štrajkova radnika.

 

Najčešće greške koje se prave u ovakvim situacijama su:

  • Odlaze najsposobniji radnici, a ostaju najlošiji i najpasivniji

  • Rukovodioci ne uspevaju da se odupru pritiscima i urgiranjima uticajnih ličnosti, poslovnih partnera, rođaka i prijatelja

  • Rukovodioci se ne pridržavaju objektivnog kriterijuma u selekciji

  • Zaboravlja se da konačan cilj nije prosto smanjenje broja zaposlenih radnika već transformacija nedovoljno efikasnog u efikasnije preduzeće koje će preživeti krizu i stvoriti potencijal za razvoj

Najvažnije je:

  • Odrediti jasne priorite i razvojne potrebe preduzeća, a zatim na osnovu tih potreba definisati kriterijume za reorganizaciju i selekciju

  • Sprovesti potpuno objektivnu i standardizovanu proceduru selekcije, bez pristrasnosti i fer prema svim zaposlenima

  • Doneti odluke isključivo na osnovu jasno postavljenih kriterijuma, isključivo vezane za potrebe posla i kvalitet rada

  • Napraviti rang listu radnika prema datim kriterijumima, na osnovu postignuća, kako bi se obezbedila brza i efikasna zamena po potrebi

  • Za radnike koji su ostali bez posla, obezbediti važne informacije vezane za potencijalne mogućnosti pronalaženja drugog zaposlenja. Obezbediti im pomoć za uključivanje u različite procedure traženja posla.